Review Búa gõ phản xạ Wellmed HS-401G22

Phản xạ là một trong các chức năng của hệ thần kinh. Sự toàn vẹn của đáp ứng phản xạ là bằng chứng về tính nguyên vẹn của hệ thần kinh. Qua đó, việc kiểm tra phản xạ đối với người bệnh là vô cùng quan trọng.

Bạn có thể thực hiện kiểm tra mức độ phản ứng của người bệnh đối với môi trường xung quanh đơn giản ngay tại nhà với Búa gõ phản xạ Wellmed HS-401G22Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm để massage nhẹ nhàng lên cơ thể giúp giảm đau mỏi hiệu quả.